Фондация за регионално развитие

Новини

Два обществени форума представиха възможностите за цифров преход на местно равнище

В рамките на проект „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, прилагане и мониторинг на политики, стратегии и решения за дигитализация на местно ниво”,

Прочети повече »
Новини

Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, прилагане и мониторинг на политики, стратегии и решения за дигитализация на местно равнище

Фондация за регионално развитие сключи договор по Оперативна програма “Добро управление” за реализацията на проекта “Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, прилагане и

Прочети повече »
Новини

Четвърти международен обучителен семинар в Солун, Гърция (проект IRENE, Eразъм +)

В началото на ноември 2022 г. в Солун се проведе международен обучителен семинар, посветен на преподаването на предмета Религия в различните европейски страни. Срещата събра

Прочети повече »
За нас

Фондация за регионално развитие (ФРР) е създадена през 2000 г. в град Видин.

Нашата дейност е насочена към подпомагане на развитието на слаборазвити региони чрез осъществяване на редица инициативи в областта на образованието, обучението, комуникационните дейности, младежта и развитие на предприемачеството, предоставяне на социални услуги и дейности за популяризиране на туристически дестинации.

Фондация за регионално развитие притежава богат опит в предоставянето на информация по въпроси, свързани с Европейския съюз, придобит от реализацията на редица проекти, финансирани с помощта на еврофондовете. Провежда различни обучения, свързани с възможностите за финансиране на ЕС, подготовката на европейски проекти, включително обучения по предприемачество и развитие на презентационни умения. Организира събития и осъществява издателска и рекламна дейност. В момента фондацията управлява център «Европа директно-Видин».

Екипът на фондацията се състои от висококвалифицирани специалисти с опит в предоставянето на информация по теми, свързани с Европейския съюз и в подготовката, управлението и изпълнението на проекти, финансирани от ЕС и други донорски организации. ФРР работи с множество външни експерти, специалисти в областта на европейските науки, предприемачеството, религиозното образование, връзките с обществеността, туризма и други, които активно подпомагат дейността на организацията.

Проекти
Проекти

“Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, прилагане и мониторинг на политики, стратегии и решения за дигитализация на местно равнище” – текущ

Проект “Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, прилагане и мониторинг на политики, стратегии и решения за дигитализация на местно равнище” Водещ бенефициент: Фондация

Прочети повече »
Проекти

Информационен център “ЕВРОПА ДИРЕКТНО – Видин”

Европейски информационен център “Европа Директно – Видин” Партньор: Представителство на Европейската комисия в България Основни дейности: Предоставяне на информация, съвети, помощ или отговори на въпроси

Прочети повече »
Ресурси
Ресурси

Сравнително проучване на методите на преподаване на религия в контекста на религиозния плурализъм и многообразие, IRENE, Еразъм + (IO1)

Сравнително проучване на методите на преподаване на религия в контекста на религиозния плурализъм и многообразие, реализирано по проект IRENE, финансиран по програма Eразъм +. Цел

Прочети повече »
Галерия