Новини
За нас

Фондация за регионално развитие (ФРР) е създадена през 2000 г. в град Видин.

Нашата дейност е насочена към подпомагане на развитието на слаборазвити региони чрез осъществяване на редица инициативи в областта на образованието, обучението, комуникационните дейности, младежта и развитие на предприемачеството, предоставяне на социални услуги и дейности за популяризиране на туристически дестинации.

Фондация за регионално развитие притежава богат опит в предоставянето на информация по въпроси, свързани с Европейския съюз, придобит от реализацията на редица проекти, финансирани с помощта на еврофондовете. Провежда различни обучения, свързани с възможностите за финансиране на ЕС, подготовката на европейски проекти, включително обучения по предприемачество и развитие на презентационни умения. Организира събития и осъществява издателска и рекламна дейност. В момента фондацията управлява център «Европа директно-Видин».

Екипът на фондацията се състои от висококвалифицирани специалисти с опит в предоставянето на информация по теми, свързани с Европейския съюз и в подготовката, управлението и изпълнението на проекти, финансирани от ЕС и други донорски организации. ФРР работи с множество външни експерти, специалисти в областта на европейските науки, предприемачеството, религиозното образование, връзките с обществеността, туризма и други, които активно подпомагат дейността на организацията.

Проекти
Какво ни обединява?

Идентичност

"Концепцията, качествата и ценностите, отличаващи една група от другите"

Креативност

"Изкуството, превръщащо иновативните идеи в реалност"

Подкрепа

"Да бъдеш заинтересован в и ангажиран с успеха на дадено начинание"

Професионализъм

"Поведението, целите или качествата, отличаващи един човек от друг, в дадена сфера"

Развитие

"Създаването на нов стадии в динамично променяща се среда"

Коректност

"Доброволно приемане на утвърдени и стандартизирани модели на поведение"

Услуги

Организиране на обучения

Обучения за подготовка, управлението и изпълнение на европейски проекти.

Подготовка на европейски проекти

Съдействие и консултации, свързани с подготовка и управление на европейски проекти.

Развитие на презентационни умения

Свържете се с нашия екип, за да получите повече информация.

Видео

Блажени милостивите

Филмът "Блажени милостивите" представя социалната и милосърдна дейност на Българската и Румънска православни църкви

Център "Европа директно" - Видин

Този видео клип представя дейностите на европейски информационен център "Европа директно" - Видин.

Видео "Мисията възможна"

Видеото "Мисията възможна" предстаня възможностите, предоставяни от ЕС за млади хора, завърнали се в България.

Партньори
Previous
Next
Контакти

Фондация за регионално развитие

Политика за поверителност