Фондация за регионално развитие

Новини

Два обществени форума представиха възможностите за цифров преход на местно равнище

В рамките на проект „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, прилагане и мониторинг на политики, стратегии и решения за дигитализация на местно ниво”,

Прочети повече »
Новини

Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, прилагане и мониторинг на политики, стратегии и решения за дигитализация на местно равнище

Фондация за регионално развитие сключи договор по Оперативна програма “Добро управление” за реализацията на проекта “Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, прилагане и

Прочети повече »
Новини

Четвърти международен обучителен семинар в Солун, Гърция (проект IRENE, Eразъм +)

В началото на ноември 2022 г. в Солун се проведе международен обучителен семинар, посветен на преподаването на предмета Религия в различните европейски страни. Срещата събра

Прочети повече »
Новини

Трети международен обучителен семинар в Талин, Естония (IRENE, Eразъм+)

През септември т.г. в Богословския евангелски институт в Талин, където се обучават православни и лутерански студенти, се проведе академична конференция в рамките на европейската програма

Прочети повече »
Новини

Нов проект на Фондация за регионално развитие по програмата “Еразъм+”

Фондация за регионално развитие реализира нов проект, който цели подобряване на компетенциите на служители в различни места за настаняване на туристи, интересуващи се от религиозен

Прочети повече »