Фондация за регионално развитие

Четвърти международен обучителен семинар в Солун, Гърция (проект IRENE, Eразъм +)

В началото на ноември 2022 г. в Солун се проведе международен обучителен семинар, посветен на преподаването на предмета Религия в различните европейски страни. Срещата събра специалисти, богослови, учители по религия и университетски преподаватели от Гърция, Финландия, Естония, Италия, България и Румъния, които споделиха своя опит и практики относно методите за преподаване на религия в мултикултурна и мултирелигиозна среда.

Събитието е една от дейностите на проект „IRENE“, финансиран от програмата „Еразъм +“ на ЕС, насочен към преподаватели по „Религия“ в средните училища, богослови и изследователи в областта на междурелигиозния диалог. Целите на проекта са подобряване на методите за преподаване на Религия, обмен на опит и добри практики относно съвременните педагогически аспекти на богословското образование, подобряване на междухристиянския диалог и създаване на обща образователна платформа, съдържаща практически ресурси, видео уроци и научни изследвания, достъпни за студенти и преподаватели по „Религия“.

Участниците посетиха частната гимназия „Арсакион“ в Солун, където учители и ученици демонстрираха интересни подходи за обсъждане на съвременните проблеми на младите хора в християнски дискурс. Накрая учениците представиха спектакъла върху разказа на Александрос Пападиамантис „Падналият дервиш – защото Другият е единствената възможност за реципрочност в отношенията ни със света“.

Проектът ще завърши с организирането на международна конференция, която ще се проведе във Венеция, Италия, на 23 март 2023 г., на която ще бъдат представени и обсъдени постигнатите резултати и разработената образователна платформа от институциите, участващи в изпълнението на „IRENE“.

Програма на семинара

 

 

Галерия