Фондация за регионално развитие

Информационен център на ЕС – предстоящ

Договор за управление на Информационния център на ЕС в София към Представителството на ЕК в България

Възложител: Европейска комисия

Основни дейности:

Предоставяне на посетителите, групите от посетители и участниците в мероприятия, организирани в Дома на Европа, качествени информационни услуги за ЕС.

Място на изпълнение: гр. София

Уебсайт: https://ec.europa.eu/bulgaria/services/information-center_bg