Фондация за регионално развитие

Информационен център на ЕС – приключил

Договор за управление на Информационния център на ЕС в София към Представителството на ЕК в България

Възложител: Европейска комисия

Период на изпълнение: 16 ноември 2015 – 16 декември 2019

Основни дейности:

Предоставяне на посетителите, групите от посетители и участниците в мероприятия, организирани в Дома на Европа, качествени информационни услуги за ЕС, а по-конкретно:

  • отговаряне на запитвания;
  • подпомагане на гражданите при търсене на информация;
  • гарантиране на наличието и разпространението на публикации/информационни материали;
  • управление и координиране на мероприятията, провеждани в конферентната зала на Дома на Европа;
  • организиране на семинари, посещения и обучения за гражданите;
  • оказване на съдействие при специални кампании и мероприятия.

Място на изпълнение: гр. София

Уебсайт: https://ec.europa.eu/bulgaria/services/information-center_bg