Фондация за регионално развитие

Курсове по български език за румънски студенти

Между 30 октомври 2017 г. и 8 ноември 2017 г. Фондация за регионално развитие проведе курс по български език за румънските представители на целевите групи на проект „Шанс за развитие“. Целта на курса е придобиване на основни познания по български език: лексика и граматика, използвани в ежедневната устна и писмена комуникация. Курсът беше предназначен за начинаещи. На курсистите бяха представани основни граматични понятия в българския език: части от речта (съществителни, местоимения, предлози, глаголи и т.н.), граматически категории (пол, единствено и множествено число,  съществителни думи, спрежение на глаголи и т.н.).

Курсът започна с представяне на българската азбука, произношение и отличителни езикови черти. В следващите дни бяха преразгледани всички съществени части на речта, така че студентите да знаят как да ги използват правилно и как да съставят изречения на български език. Студентите бяха насърчавани да говорят български още от първия урок. Курсът включи също граматически упражнения и упражнения за четене, писане, слушане и разбиране. Обърна се особено внимание на българската култура и история.

Целта на обучението е до края на курса за начинаещи студентите да могат да задават и да отговарят на елементарни въпроси, да разбират и да взаимодействат в реалистични ситуации, да имат основни разговори на български език и да използват най-често срещаните думи и изрази, да четат и пишат основни изречения на кирилица.