Фондация за регионално развитие

Международен семинар по проект “СТРАПАК” се проведе в София през ноември 2018 г.

Между 18 и 24 ноември Фондация за регионално развитие организира втория обучителен семинар за представители на църковни общности от България, Румъния, Гърция, Норвегия и Италия. Семинарът е една от дейностите по проект “Стратегически партньорства за представители на религиозни общности”, осъществяван с финансовата подкрепа на програма “Еразъм + ” на Европейския съюз. Участници в семинара бяха представители на религиозни общности от БПЦ, Католическата църква в Италия, Румънската православна църква, Гръцката православна църква и Лутеранската църква в Норвегия. По време на обучението, участниците се срещнаха с представители на мюсюлманската и еврейска общности в България и имаха възможност да обменят опит и добри практики с тях за социална работа с уязвими групи от хора. Теоретическата част от обучението включи обучение по предприемачески умения, представяне на възможностите за финансиране на проекти на Европейския съюз, работата на институциите на ЕС, социалната работа на БПЦ. Участниците имаха възможност също така да споделят опита на религиозните общности, към които принадлежат, за работа с уязвими групи от обществото. Практическата част от обучението включи посещения на два енорийски центъра в София и в Благоевград, на информационния център на Главното мюфтийство в България, на Софийската синагога, както и на няколко манастира в страната, които предоставят услуги в областта на църковното социално предприемачество.

Инициативата е част от проект “Стратегически партньорства за представители на религиозни общности”, който се финансира по програма “Еразъм+” и е с продължителност 30 месеца. Проектът предвижда обучения за обмен на опит и добри практики за социално-милосърдна дейност, заснемане на документален филм с образователни цели, който ще представи социални практики на Българската, Гръцка и Румънска православни църкви, на Католическата църква в Италия, както и на Лутеранската църква в Норвегия, насочени към най-нуждаещите се. Водещ партньор на проекта е “Център за диалог между наука и теология” към Университета в Крайова, Аристотелевият университет в Солун, Гърция, местната инициативна група “Гал дел Дукато” в Парма, Италия и Норвежкото богословско училище. България е представена от Фондация за регионално развитие.