Фондация за регионално развитие

Международна среща по проект “PANHERA” се състоя в Румъния

Между 13-ти и 18-ти октомври 2019 г. в Румъния се проведе международна среща по проект PANHERA, съфинансиран от ЕС по програма “Erasmus +”. Партниращите организации на българският участник – “Фондация за регионално развитие” са от Румъния, Норвегия, Испания, Италия и Турция. Целта е да бъдат повишени компетенциите и обогатен опитът на ангажираните в местните туристически системи служители. Продукт на дейностите ще бъдат “Онлайн обучително помагало” и “Обучителна интернет платформа”, в които ще бъдат публикувани добрите примери и след приключване на проекта. През седмицата беше разработена обучителна методика, по която ще се водят предвидените три обучения в Испания, България и Норвегия. Те ще се проведат през 2020г. и хората, които ще участват в обмените ще получат познания в областта на поклонническия туризъм. Ще бъдат посетени успешно работещи места за настаняване от различен тип: хотели, къщи за гости, хостели, религиозни центрове и др. Това ще мултиплицира добрите стратегии, прилагани в най-известните от тези държави маршрути. Хората, които ги управляват ще бъдат обучители и ще споделят добрите си практики и успешни стратегии за привличане на клиенти. Домакините от Крайовския университет, с “Центъра за диалог между науката и религията” представляван от професор Джелу Калина и професор Серджо Папеску посрещна членовете на организациите партниращи и си в проекта. В Румъния те видяха как функционира системата за контрол и сертификация на места за настаняване. В къща за гости в област Сибиу, от водещ специалист беше проведена лекция “Работещи стратегии за създаване на места за поклонници”. По време на престоя беше посетена и областта Трансилвания, която целогодишно привлича огромен брой туристи от цял свят. Този интерес към мястото е породен от желанието да посетят двореца на Дракула. Бяха набелязани стъпките, които осигуряват поминък и превръщат бедните региони във важни притегателна центрове за хора с възможности.