Фондация за регионално развитие

Международна среща в Испарта, Турция.

През месец април 2019 г. в гр. Испарта, Турция се проведе работна среща по проект “Панхера”. Целта на срещата беше да се направи обзор на постигнатите до този момент дейности и да се представят направените по проекта проучвания. На втория ден от срещата, участниците посетиха езерото Егирдир, за да научат повече за поклонническия маршрут “Св. Ап. Павел”, който минава оттам. Представител на областната администрация в Испарта запозна присъстващите с един от създателите на поклонническия маршрут “Св. ап. Павел”, който ни разказа повече за усилията, положени за разработването на маршрута. Състоянието на християнското поклонничество в Турция се различава от останалите страни в Европа. Държавата е с преобладаващо мюсюлманско население, но в нея откриваме множество добре запазени християнски паметници от времето на Византия. Те се радват на вниманието на различни групи туристи, а поклонническият маршрут “Св. ап. Павел” е може би вторият по големина пешеходен маршрут в региона, който ежегодно привлича стотици християнски поклонници.