Фондация за регионално развитие

Ново обучение в Италия

Фондация за регионално развитие участва в проект „СТРАПАК“ – Стратегически партньорства за представители на религиозни общности“, финансиран по програма „Еразъм +“. Партньори на проекта са Крайовският университет (Румъния); Аристотелевият университет  (Солун, Гърция); Норвежкото богословско училище (Осло, Норвегия) и италианската неправителствена организация „Гал дел Дукато“. Проектът цели да подпомогне представители на църковни общности да развият компетенции като социални умения, комуникационни и предприемачески умения, които да им помогнат да се справят по-ефективно със социалното изключване в техните местни общности, както и да подобрят работата им с уязвими групи хора. В изпълнение на проекта, между през втората половина на месец октомври 2018 г. Фондация за регионално развитие ще проведе международно обучение в Италия, на което ще присъстват богослови и служители на БПЦ, както и представители на църковни общности от Норвегия, Италия, Румъния, Гърция.  България ще бъде представена от трима души. Желаещите да вземат участие в обучението трябва да са служители на БПЦ или учители по религия. Те могат да получат повече информация за събитието, като изпратят своята заявка за участие на имейл: rdfoundation@gmail.com