Фондация за регионално развитие

Проект “IRENE” (програма Еразъм +) – текущ

Проект “Иновативна мрежа за преподаване на религия” (IRENE), финансиран по програма “Еразъм +” на ЕС

Партньори: Аристотелевият университет, Солун, Гърция (Aristotle University of Thessaloniki); Университетът на Източна Финландия, Куопио, Финландия (University of East Finland); Асоциация “Василиада”, Румъния; Богословски институт, Талин, Естония; Институт за икоменически изследвания Сан Бернардино, Венеция, Италия (Istituto di Studi Ecumenici San Bernardino, Venice, Italy).

Основни дейности:

Проектът “Irene” e насочен към учители по религия, изследователи, богослови и свещеници и др. Основните цели на проекта са: подобряване на методите на преподаване на религия; обмен на добри практики и иновативни методи на преподаване; увеличаване на дигиталните, социални и мултикултурни компетенции на целевите групи; обучение на учители по религия; създаване на стратегически партньорства и увеличаване на обема на сътрудничество между партньорите.

В рамките на проекта ще бъдат организирани 4 броя мобилности за целевите групи, които ще се осъществят в Гърция, Естония, Финландия и Италия; 4 транснационални срещи в Румъния, България, Естония, Финландия и Италия; 1 международна конференция, която ще се проведе във Венеция, Италия. В рамките на проекта ще бъде осъществено сравнително проучване, ще се подготвят видеа и други обучителни материали, които ще бъдат представени по време на мобилностите; ще се състави сборник с научни статии и ще се изгради обучителна платформа.

Период на изпълнение: ноември 2020 – октомври 2022

Място на изпълнение: България, Естония, Румъния, Гърция, Италия и Финландия