Фондация за регионално развитие

проект PANHERA – приключил

Приключили проекти

Проект “PANHERA”, финансиран по програма “Еразъм +” на ЕС

Партньори: Гал дел Дукато, Италия; Университетът в Осло, Норвегия; Център за диалог между наука и религия към Крайовския университет; Областна администрация Испарта, Турция.

Описание и дейности:

Проект “PANHERA” изследва състоянието на поклонническия туризъм в България, Италия, Румъния, Турция и Норвегия и цели подобряване на компетенциите на служители в места за настаняване на туристи, интересуващи се от религиозен и поклоннически туризъм, на организатори на поклоннически пътувания – служители в поклоннически центрове, туроператори и туристически агенции, предлагащи услуги в областта на религиозния и поклоннически туризъм. Целта е те да подобрят капацитета си за предоставяне на качествени услуги за потенциални туристи и поклонници. Проектът включва следните основни дейности: провеждане на теренни проучвания; създаване на интернет страница; обучителни материали за целевите групи на проекта; помагало за туристически оператори и организатори на поклоннически пътувания. В рамките на проекта ще бъдат организирани мобилности в Румъния, Норвегия, Испания и България, както и конференция в Италия за представяне на резултатие от проекта.

Период на изпълнение: октомври 2018 – юни 2021 г.

Място на изпълнение: Турция, Румъния, България, Норвегия, Италия, Испания