Фондация за регионално развитие

Проект “Стратегически партньорства за религиозни лидери” – приключил

Проект “Стратегически партньорства за религиозни лидери”

Проектът се финансира по програма “Еразъм+” на Европейската комисия, ключова дейност 2 “Стратегически партньорства”

Партньори на проекта са Крайовският Университет (Румъния); Аристотелевият Университет  (Солун, Гърция); Норвежкото богословско училище (Осло, Норвегия) и италианската неправителствена организация „Гал дел Дукато“.

Целеви групи: представители на религиозни общности от България, Румъния, Гърция, Норвегия и Италия

Основната цел на проекта е да подпомогне представители на църковни общности да развият компетенции като социални умения, комуникационни и предприемачески умения, които да им помогнат да се справят по-ефективно със социалното изключване в техните местни общности, както и да подобрят работата им с уязвими групи хора с увреждания.

Период на изпълнение: 1 октомври 2017 г. – 31 март 2020 г.