Фондация за регионално развитие

Проект “Трансгранично религиозно наследство” – приключил

Проект “Трансгранично религиозно наследство”

Проектът се финансира по трансгранична програма “Интеррег V-A Румъния България”

Водещ партньор: Фондация за регионално развитие

Партньор: Университетът в Крайова

Общата цел на проект “Трангранично религиозно наследство” е да популяризира областите Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново и Русе в България и окръзите Олт, Долж и Мехединци в Румъния като дестинации за религиозен туризъм. Постигането на тази цел ще превърне религиозния туризъм в нова марка в трансграничния туристически маркетинг и освен това ще създаде условия за увеличаване на броя на нощувките и в двата района, особено в манастирите, предлагащи места за настаняване.

Период на изпълнение: 8 август 2018 – 8 февруари 2020