Фондация за регионално развитие

Първи работен семинар по проект, финансиран по програмата “Еразъм+

Между 9 и 14 октомври 2018 г. местната инициативна група Гал дел Дукато – Парма, Италия, организира първия работен семинар за подпомагане на религиозни общности по проект “Стратегически партньорства за религиозни лидери”, финансиран по програма “Еразъм + “, на което присъстваха богослови и служители на БПЦ, както и представители на църковни общности от Норвегия, Италия, Румъния и Гърция.  Те заедно се запознаха с добри практики за социална работа с уязвими групи от хора на местните енории и свързани с църквата организации. Резултатът от многогодишна работа по въпроси касаещи социалното изключване, дискриминация, миграция и др. беше преподаден чрез методите на неформалното обучение. Участниците бяха посрещнати от кмета на Бедония и ректора на семинарията в градчето, в което се провеждаше теоретичното обучение. Практическата част ги запозна с дейността на Каритас Пиаченца, в който влизат център за семейна подкрепа, социални предприятия, дом за настаняване на бездомни хора, супена къща и много други. Споделен беше и добър опит в подпомагането на мигранти и тяхното истинско посрещане, като важна и желана част от обществото. Българските участници си тръгнаха пълни с нови методики и практики, които нямат търпение да приложат в социалната дейност на българската православна църква.