Фондация за регионално развитие

Трети международен обучителен семинар в Талин, Естония (IRENE, Eразъм+)

През септември т.г. в Богословския евангелски институт в Талин, където се обучават православни и лутерански студенти, се проведе академична конференция в рамките на европейската програма Erasmus+ за Религиозното образование в публичните училища и църковни школи в различните страни на Европа.
Участници от Естония, Финландия, Италия, Румъния, Гърция и България, обединени в професионалната мрежа за религиозно обучение IRENE (Innovative Religious Education NEtwork) обсъдиха съвременните педагогически и религиозни аспекти на християнското образование и създаването на обща образователна платформа с дидактични ресурси, практически уроци и методически изследвания, която да бъде достъпна онлайн за студенти и специалисти по „Богословие“ и за учителите по „Религия“. Религиозното образование в Естония и България преминава през вековете и годините през сходни исторически етапи и перипетии. При развитието на двата народа през модерната епоха на XIX и ХХ век и изграждане на националните образователни системи, по времето на комунизма между 1944 и 1991 година с официалната атеистична политика и премахване на религията от обществения живот и образователната система, и от 1992 до сега по време на демократизацията и европеизацията на посткомунистическите страни в Източна Европа.
През 1991 и 1992 са приети новите конституции на двете страни, а през 2002 година новите демократични закони за вероизповеданията и религиозните общности и църковни институции. Религиозното образование в училищната система следва тези процеси на възстановяване на демократичните и национални културни и християнски традиции в съвременната образователна система на страните от Европейския съюз. Предметът „Религия“ е избираем и като цяло неконфесионален по своя характер, среща съпротива от секуларно естество и много малка част от учениците са обхванати в обучението и включени в групи по избираемия предмет „Религия“.

Текстът подготви: доц. д-р Костадин Нушев

Програма на семинара

 

Галерия