Фондация за регионално развитие

Започват дейностите по проект IRENE, финансиран от програма “Еразъм+”

На 1 ноември 2020 г. Фондация за регионално развитие стартира нов проект, който цели усъвършенстване на компетенциите на преподаватели по религия в началните и средни училища, както и във висши учебни заведения в шест европейски държави, участващи в проекта. Целта е да се подобрят методите на преподаване на религия, чрез демонстрация на иновативни методически практики, използвани в други държави-членки на ЕС и предоставяне на възможности на целевата група за участие в обучителни семинари, които ще се проведат в Гърция, Финландия, Естония и Италия.

Двугодишният проект “IRENE – Иновативна мрежа за преподаване на религия” се финансира по програма “Еразъм +” и се изпълнява в партньорство с водещи университети и неправителствени организации от Румъния,Финландия, Гърция, България, Естония и Италия. В рамките на проекта ще се проведат теренни проучвания, ще бъдат създадени учебни помагала и обучителни материали, чиято цел ще бъде да разнообразят методите на преподаване, използвани от настоящи и бъдещи преподаватели по религия. Предстои организация на четири обучения в Гърция, Естония, Норвегия и Италия, на финална конференция, която ще бъде организирана в Италия, както и на няколко международни срещи на екипа на проекта. През месец декември 2020 г. се проведе онлайн първата работна среща на партньорите по проекта. Основната цел на срещата беше да се разпределят задачи между партньорите за осъществяване на дейностите на проекта и да се планират предстоящите срещи и обучения.