Фондация за регионално развитие

Обучение в Бедония и Пиаченца, Италия

Между 9 и 14 октомври 2018 г. местната инициативна група Гал дел Дукато (Парма, Италия), организира първия обучителен семинар, предвиден като част от дейностите на проект “Стратегически партньорства за религиозни лидери” (“СТРАПАК”), който се финансира по програма “Еразъм+” на Европейския съюз. На обучението присъстваха богослови и служители на БПЦ, както и представители на църковни общности от Норвегия, Италия, Румъния, Гърция.  Те заедно се запознаха с добри практики за социална работа с уязвими групи от хора на местните енории и свързани с църквата организации. Резултатът от многогодишна работа по въпроси касаещи социалното изключване, дискриминация, миграция и др. беше преподаден чрез методите на неформалното обучение. Участниците бяха посрещнати от кмета на Бедония и ректора на семинарията в градчето, в което се провеждаше теоретичното обучение. Практическата част ги запозна с дейността на Каритас Пиаченца, в който влизат център за семейна подкрепа, социални предприятия, дом за настаняване на бездомни хора, супена къща и много други. Споделен беше и добър опит в подпомагането на имигранти и тяхното истинско посрещане. Българските участници си тръгнаха пълни с нови методики и практики, които нямат търпение да приложат в социалната дейност на българската православна църква. Инициативата е част от дейностите на проект „СТРАПАК“ – Стратегически партньорства за представители на религиозни общности“, финансиран по програма „Еразъм +“. Партньори на проекта са Крайовският университет (Румъния); Аристотелевият университет  (Солун, Гърция); Норвежкото богословско училище (Осло, Норвегия) и италианската неправителствена организация „Гал дел Дукато“. Проектът цели да подпомогне представители на църковни общности да развият компетенции като социални умения, комуникационни и предприемачески умения, които да им помогнат да се справят по-ефективно със социалното изключване в техните местни общности, както и да подобрят работата им с уязвими групи хора. Повече информация за проекта: www.strapac.eu https://www.facebook.com/pg/STRAPAC.EU/photos/?ref=page_internal