Фондация за регионално развитие

Презентации и обучителни материали по проект IRENE (интелектуален продукт IO4, модел на пилотно обучение)

Образователните материали по проект IRENE бяха създадени в периода 1 юли 2021 г. и 31 декември 2022 г.

Дейности: всеки партньор създаде и сподели за бъдещо използване учебни материали (PowerPoints, видео лекции, текстове), както и различни методи и практики на преподаване, които бяха представени в рамките на международните курсове, които се проведоха по проекта. Международният обучителен курс, проведен през месец юли 2022 г. в гр. Венеция, Италия, който беше първият от планираните обучения в рамките на проекта Ирене, събра експерти, специалисти в областта на религиозното образование и мултирелигиозния диалог, които разработиха образователна програма, която по-късно беше подходящо тествана в рамките на пилотния обучителен курс, организиран от Богословския факултет към Аристотелевия университет в Солун. Съдържанието на материалите и статиите, предложени от специалистите, представители на шестте институции, изпълняващи проекта от Естония, Гърция, България, Финландия, Румъния и Италия, е съобразено с нуждите на интервюираните участници в международното сравнително проучване (интелектуален продукт IO1 на проекта), което беше реализирано с цел да се идентифицират подходящи методи на преподаване на религия в мултикултурна, мултиетническа и мултирелигиозна среда.

График: 1 юли 2021 г. – 30 юни 2023 г.

Учебни материали:

I. Статии:

Educating for Inter-Faith Dialogue – Brunetto Salvarani – ISE

Report on ERASMUS+ IRENE project interviews/questionnaires: Italy

Religious diversity and pluralism – Vincenzo Pace – ISE

Report on ERASMUS+ IRENE project interviews/questionnaires: Greece

Report on ERASMUS+ IRENE project interviews/questionnaires: Bulgaria

Some considerations about public theology. Origins, trends and basic ideas – Calina Gelu – AV

Brief considerations on methods and techniques of teaching religion – Calina Gelu – AV

ERASMUS+ IRENE project the Italian survey. A summary – Paola Magnani – ISE

Asociația Vasiliada – 20 de ani de fapte bune în Oltenia

The sense of community, mobile devices and social media in Finnish Lutheran confirmation preparation – Evelina Ojala

IRENE IO-1 – Studio Comparativo. L’indagine in Italia

Teaching of Minorities’ Own Religion – an Orthodox Perspective – Risto Aikonen – UEF

The Significance of Religious Education in Finnish Upper and Lower Secondary Schools – I.Pellikka, T. Tossavainen and A. Juvonen – UEF

Christianity and Islam in Bulgaria – between history, mythology and reality – Ventzislav Karavaltchev

Religious education in Bulgaria -Traditions and Contemporary Challenges in a national and European context – Kostadin Nushev

Learning from Diversity and Education in Pluralism Challenges and Perspectives – Andrian Aleksandrov – RDF

Religious Education for Еquity, Tolerance, Dialogue and European Identity Formation – Diana Petrova Tyurkedzhieva – RDF

Theological Education in Bulgaria during the Middle Centuries – Sveto Riboloff

Christian Schools in Estonia – Triin Käpp – EELK UI

Religious diversity and multiculturalism in Estonia – Liina Kilemit – EELK UI

Religious Education in Estonian General Education Schools – Silja Härm – EELK UI

Pluralismo e diversità religiosa in Italia – Vincenzo Pace – ISE

Educare al dialogo interreligioso – Brunetto Salvarani – ISE

Uskonnonopetuksen merkitys suomalaisessa peruskoulussa ja lukiossa – I.Pellikka, T. Tossavainen and A. Juvonen – UEF

Vähemmistöjen oman uskonnon opetus – ortodoksinen näkökulma – Risto Aikonen – UEF

II. Презентации:

The Orthodox Church of Greece in front of the religious diversity

L’Europa delle religioni. La diversità religiosa in Grecia

Education and Religious Diversity in Greece

Christian schools and values in Estonia

Religious diversity and multiculturalism in Estonia

ICT and Religious Educaton

Information and Communication Technology in Confirmation Schools of Evangelical Lutheran Church of Finland

Educare alla diversità religiosa per una nuova cittadinanza

Educating in Religious Diversity for a new citizenship

No One-Size-Fits-All Religious Super-Diversity and Different Policies of Religious Pluralism in Europe

ISE – Istituto di Studi Ecumenici – Presentation

ERASMUS+ IRENE project the Italian survey. A summary

Religious Education in the Finnish Educational System and in (Lutheran) Parish Environments

Christianity and Islam in Bulgaria – between history, mythology and reality

Theological Education in Bulgaria during the Middle Centuries

Religious Education in Estonia

Christian spiritual enlightenment and religious education in Bulgaria – traditions, problems and perspectives – Kostadin Nushev

Християнска Духовна Просвета и Религиозно Образование в България – Традиции, Проблеми и Перспективи – Костадин Нушев

The contribution of ecumenical theology to education in religious diversity – Cristiano Bettega – ISE

The contribution of ecumenical theology to education in religious diversity

Suomalainen Rippikoulu ja TVT

TVT ja Uskonnonopetus

Dialogue Education Tools for Effective Interfaith Dialogue-training module 2

Understanding Religious Diversity and its Implications

III. Насоки за обучение

Guidance for RE Teachers – Differentiating between religious pluralism and irreligious contexts – Module 1

Guidance for RE Teachers – Lesson Plan Example for Teaching Religious Diversity – Module 1

Course-Self Assesment – Module 1

Guidance for RE Teachers – Engaging Students in a Discussion About the Concept of Religious Diversity and its Implications – Module 2

Course Self-Assesment (Module 2)

Quiz for Module 3

Course Self-Assesment (Module 3) 

Course Self-Assesment (Module 4)

Example of PowerPoint Presentation for Learners: Leveraging ICT in Religious Education (Module 5)

Guidelines for Educators to use each slide of the PowerPoint presentation (Module 5 )

Guidelines for Educators. Analyzing Religious Imagery and Using Visual Tools (Module 5 )

Example for Lesson Plan: Exploring Religious Imagery Through ICT (Module 5)

Final quiz for Module 5