Фондация за регионално развитие

Проучвания, анализи и ресурси по проект PANHERA, Eразъм +

Проект “PANHERA”, финансиран по програма “Еразъм +” на ЕС

Партньори: Гал дел Дукато, Италия; Университетът в Осло, Норвегия; Център за диалог между наука и религия към Крайовския университет; Областна администрация Испарта, Турция.

Описание и дейности:

Проект “PANHERA” изследва състоянието на поклонническия туризъм в България, Италия, Румъния, Турция и Норвегия и цели подобряване на компетенциите на служители в места за настаняване на туристи, интересуващи се от религиозен и поклоннически туризъм, на организатори на поклоннически пътувания – служители в поклоннически центрове, туроператори и туристически агенции, предлагащи услуги в областта на религиозния и поклоннически туризъм. Целта е те да подобрят капацитета си за предоставяне на качествени услуги за потенциални туристи и поклонници. Проектът включва следните основни дейности: провеждане на теренни проучвания; създаване на интернет страница; обучителни материали за целевите групи на проекта; помагало за туристически оператори и организатори на поклоннически пътувания. В рамките на проекта ще бъдат организирани мобилности в Румъния, Норвегия, Испания и България, както и конференция в Италия за представяне на резултатие от проекта.

Период на изпълнение: октомври 2018 – юни 2021 г.

Място на изпълнение: Турция, Румъния, България, Норвегия, Италия, Испания

Интелектуални продукти:

Интелектуален продукт № 1 Проучване на терен

Проект PANHERA представя различни възможности за обучение, насочени към възрастни учащи по тема, която все още не е добре проучена. Интелектуалните резултати, постигнати чрез  проекта, са един нов начин за популяризиране на местата за настаняване и регионите, в които се намират, както и за подобряване на комуникационните, дигитални и управленски умения на целевите групи, във връзка с управление на техния бизнес. Ето защо, в рамките на проекта бяха изработени няколко интелектуални продукта, които могат да послужат за  ръководство за привличане на нови клиенти и увеличаване на печалбите, както и за подобряване на компетенциите им и на качеството на услугите, които предоставят.

Изтеглете резултатите от проучването

Интелектуален продукт № 2 Обучителни материали

Една от целите на PANHERA е да подобри възможностите за обучение на хората, работещи в места за настаняване, разположени в селските райони в близост до културни и религиозни маршрути. Ето защо партньорите на проекта разработиха специфичен курс за обучение, насочен към подобряване на техните умения за приемане на туристи и поклонници, социално предприемачество, дигитални умения и умения за осъществяване на междукултурен диалог и мн. др.

Поклоннически туризъм

Религиозният туризъм в България – Минало, Настояще, Перспективи

Поклонничеството в България – презентация

Религиозният туризъм в Турция и маршрутът Ликия

Поклонничеството в Норвегия

Културни маршурти като възможност за развитие на територията в Италия: минало и настояще

Ел Камино де Сантяго

Интелектуален продукт № 3 Насоки за обучение

В допълнение към обучителния курс, бяха разработени онлайн насоки за обучение, чиято цел е да подпомогнат работата както на мениджърите, така и на персонала на местата за настаняване, обхванати от проекта, с цел да развият своите управленски, комуникационни и лични компетенции за предоставяне на услуги с висока качество за своите клиенти и гости.

Маркетинг в туризма

Обслужване на клиента – лице в лице

Обслужване на клиента (non face-to-face)

Онлайн ръководство “Управление на бизнеса”

Насоки за разработване туристически продукти и маршрути за пътуванеОнлайн наръчник за мартегинг на туристическия продукт в сферата на туризма

Интелектуален продукт № 4 Обща система за сертифициране

Целта за постигане на този резултат беше да се предложи дефиниция за обща система за сертифициране, която да служи като „етикет за качество”, присъждан на местата за настаняване, които предоставят услуги с високо качество. Тъй като в действителност предлагането на обща сертификационна система изисква много повече ресурси от наличните по проект Панхера, нашите партньори взеха единодушно решение да предложат свои регионални системи за сертифициране, като анализираха и предложиха разнообразни инструменти, използвани на местно равнище, които могат да бъдат полезни за местата за настаняване, ако последните имат желание да подобрят качеството на услугите, които предоставят.

Обща система за сертифициране

Система за сертифициране – Норвегия

Система за сертифициране – Галиция, Испания

Система за сертифициране – Турция

Система за сертифициране – Италия

Система за сертифициране – България

Система за сертифициране – Румъния

Интелектуален продукт № 5 – Уеб базирана платформа за обучение

Уеб забираната платформа за обучение беше разработена от партньорите на проекта като интерактивен информационен ресурс както за местата за настаняване, обхванати от проекта, така и за поклонниците. Целта на тази платформа не е само да представи изработените в рамките на проекта интелектуални продукти, но и да служи като ресурс за продължаващо обучение и оценка на местата за настаняване от страна на поклонниците и туристите, които са ползвали техните услуги.

Линк към платформата