Фондация за регионално развитие

Среща със заместник-министъра за Българското председателство на Съвета на ЕС в гр. Видин

На 28 септември 2017 г., в регионалната библиотека „Михалаки Георгиев“ в гр. Видин, ще се проведе информационно събитие-обучение, насочено към млади хора от Видинска област. Обучението се организира от център „Европа Директно-Видин“ и Фондация за регионално развитие. На събитието бяха представени основните приоритети и програми на ЕС, подкрепящи заетостта, растежа и инвестициите. Широко бяха дискутирани програмите и възможностите, които Европейският съюз предоставя за младите хора. В 16:00 ч., в дискусията се включи заместник-министърът за българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г. г-жа Моника Панайотова, коятопредстави приоритетите на Председателството, с фокус върху младите хора. По време на дискусията бяха засегнати теми като инвестиции в Европа, младежко предприемачество, дигитални технологии, образование, младежки обмени, доброволческа дейност и стажове в ЕС.