Фондация за регионално развитие

Проекти

Проекти

“Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, прилагане и мониторинг на политики, стратегии и решения за дигитализация на местно равнище” – текущ

Проект “Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, прилагане и мониторинг на политики, стратегии и решения за дигитализация на местно равнище” Водещ бенефициент: Фондация

Прочети повече »
Проекти

Информационен център “ЕВРОПА ДИРЕКТНО – Видин”

Европейски информационен център “Европа Директно – Видин” Партньор: Представителство на Европейската комисия в България Основни дейности: Предоставяне на информация, съвети, помощ или отговори на въпроси

Прочети повече »
Проекти

проект PANHERA – приключил

Приключили проекти Проект “PANHERA”, финансиран по програма “Еразъм +” на ЕС Партньори: Гал дел Дукато, Италия; Университетът в Осло, Норвегия; Център за диалог между наука

Прочети повече »
Проекти

Проект “Стратегически партньорства за религиозни лидери” – приключил

Проект “Стратегически партньорства за религиозни лидери” Проектът се финансира по програма “Еразъм+” на Европейската комисия, ключова дейност 2 “Стратегически партньорства” Партньори на проекта са Крайовският

Прочети повече »
Проекти

Проект “Трансгранично религиозно наследство” – приключил

Проект “Трансгранично религиозно наследство” Проектът се финансира по трансгранична програма “Интеррег V-A Румъния България” Водещ партньор: Фондация за регионално развитие Партньор: Университетът в Крайова Общата

Прочети повече »